Kiat-kiat Menghidupkan Bulan Ramadhan IV

E.Adab-adab berpuasa Di antara adab-adab puasa itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah, di antaranya Adalah: Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktu Nya. Rasullullah salallahu alaihi wasalam bersabda, “Maka sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur terdapat berkah.” Jadi, sahur adalah makanan yang penuh berkah, dan sekaligus […]

Continue Reading

Kiat-Kiat Menghidupkan Bulan Ramadhan III

D. Faidah -faidah puasa Puasa mengandung banyak hikmah dan faidah yang berkisar pada ketakwaan yang disebut Kan oleh Allah subhanahu wataala di dalam firmanNya, “Agar kamu bertakwa.” Penjelasannya adalah, bahwa bila nafsu dapat menahan dirinya dari perbuatan halal ka- rena mendambakan keridhaan Allah Taala dan takut hukumanNya, maka sudah pasti ia tun- duk untuk menahan […]

Continue Reading

Kiat-Kiat Menghidupkan Bulan Ramadhan II

C. Keutamaan-keutamaan puasa Keutamaan puasa adalah suatu yang agung. Di antara hadits shahih yang menerangkan keutamaannya adalah: -Bahwasanya puasa telah dikhususkan oleh allah taala bagi Dirinya, dan bahwasanya Dia-lah yang langsung memberikan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. -hadits menyebutkan, “…kecuali puasa,karena puasa adalah milik (bagi)ku dan Aku yang memberikan pahalanya.” -Sesungguhnya puasa […]

Continue Reading

Kiat-Kiat Menghidupkan Bulan Ramadhan

Tuntunan Praktik Puasa Nabi A. Definisi puasa Shaum (puasa)dari segi bahasa bermakna imsak(menahan);dan secara syar’I bermakna:menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan;mulai terbit fajar shubuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. B. Hukum puasa Segenap umat islam telah ijma’bahwa puasa dibulan Ramadhan itu fardhu(wajib).Dalilnya dari al-Qur’an adalah firman Allah taala, “wahai orang-orang beriman […]

Continue Reading