Kisah Abdurrahman bin ‘Auf

Beliau bernama Abu Muhammad Abdurrohman bin ‘Auf bin Abdi ‘Auf bin Abd bin al-Harits bin Zahroh bin Kilab bin Murroh, di masa jahiliyah beliau dipanggil Abdu Amri atau Abdul Ka’bah. Kemudian setelah ke-Islamannya Rasulullah Shalallahu’alaihi Wassalam mengganti nama beliau menjadi Abdurrahman. Dan dialah Abdurrahman bin ‘Auf yang akan menorehkan tinta emas sejarah kejayaan Islam di […]

Continue Reading