Informasi

Salafus Shalih Dan Kesungguhan Beribadah

Dari ‘Ashim al-Ahwal, dari Abu Utsman an-Nahdy, ia berkata: Aku melihat Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu bergerak di atas tunggangannya dan ia menghadap arah terbit matahari. Aku mengira ia sedang tidur, lalu aku mendekatinya dan bertanya: ‘Apakah engkau sedang tidur wahai Abu Dzarr? Ia menjawab: ‘Tidak, akan tetapi tadi aku sedang shalat?[1] Dikatakan kepada Ahnaf rahimahullah: […]