Segala puji bagi Allah, pengatur malam, bilangan hari, bulan, dan tahun. Dia-lah Maharaja, Mahasuci, serta Pemberi keselamatan. Hanya Dia-lah yang memiliki segala keagungan an kekekalan. Dia tersucikan dari kekurangan dan penyerupaan dengan manusia. Dia melihat apa saja yang ada didalam urat dan tulang, serta mendengar ucapan yang tersembunyi dari ucapan yang halus. Dia-lah Ilah yang Maha Pengasih Yang banyak memberikan nikmat dan Rabb Mahakuasa Yang Mahakeras balasannya. Dia mentaqdirkan segala urusan dan melangsungkannya di atas sebaik-baik aturan, serta menetapkan berbagai syariat dan mengokohkannya dengan sekokoh-kokohnya. Dengan kekuasaan-Nya angin yang menjalankan awan berhembus, serta dengan hikmah dan rahmat-Nya terjadi perputaran hari, siang dan malam.

Aku memuji-Nya atas keagungan sifat-Nya dan keindahan nikmat-Nya, serta aku bersyukur kepada-Nya sebagai mana syukurnya orang yang meminta serta mengharap tambahan karunia-Nya.

Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, Dzat yang tidak dapat dilingkupi oleh akal dan dugaan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, dan Rasul-Nya, sekaligus seutama-utama manusia. Shalawat dan salam semoga benar-benar senantiasa tercurau kepada beliau, kepada Abu Bakar, orang yang duluan masuk islam, kepada ‘Umar, yang syaitan lari jika melihatnya, kepada ‘Utsman, sahabat yang mempersiapkan pasukan yang kekurangan bekal (pasukan perang tabuk), kepada ‘Ali, lautan ilmu dan singa pertempuran, serta kepada seluruh keluarga, para Shahabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti mereka dalam kebaikan.

Wahai hamba-hamba Allah, semoga Allah merahmati kalian, ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki hukum yang sempurna dan hikmah yang tinggi dalam ciptaan dan syari’at-Nya. Dia-lah yang Mahabijaksana dalam ciptaan dan syari’at-Nya. Dia tidak menciptakan para hamba-Nya dengan main-main, tidak membiarkan mereka begitu saja, dan tidak menjadikan syari’at kepada mereka itu sia-sia. Mereka diciptakan untuk suatu perkara yang agung dan mereka dipersiapkan untuk suatu urusan yang besar. Allah telah menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus, dan mensyari’atkan kepada mereka berbagai syari’at untuk menambah keimanan serta menyempurnakan ibadah mereka. Tidak ada suatu ibadahpun yang Allah syari’atkan kepada para hamba-Nya melainkan ia mempunyai hikmah yang agung, meskipun tidak semua orang mengetahuinya. Kebodohan kita terhadap suatu hikmah dari ibadah tidak menjadi dalil bahwa ibadah tersebut tidak mempunyai hikmah. Akan teteapi, hal itu menjadi dalil atas kekurangan dan kelemahan kita untuk mengetahui hikmah Allah subhanahu wata’ala.

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

“Dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit.” (QS. Al-Israa’:85).

Allah telah mensyari’atkan berbagai bentuk ibadah dan aturan muamalah sebagai ujian dan cobaan bagi para hamba-Nya, agar menjadi jelas siapa yang beribadah kepada-Nya dan siapa yang beribadah kepada hawa nafsunya. Barangsiapa yang menerima berbagai syari’at dan aturan tersebut dengan lapang dada dan jiwa yang tenang, maka ia telah beribadah kepada Allah, ridha dengan syari’at-syari’at-Nya, dan mendahulukan ketaatan kepada Rabb-nya diatas hawa nafsunya. Dan barangsiapa yang tidak mau menerima sebagian ibadah dan aturan tersebut kecuali yang sejalan dengan tujuannya, maka ia telah beribadah kepada hawa nafsunya, murka dengan syari’at Allah, dan berpaling dari ketaatan kepada-Nya. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang diikuti dan bukan pengikut. Dia ingin agar syari’at Allah mengikuti seleranya meskipun ilmunya pendek dan hikmahnya sedikit.

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada didalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.” (QS. Al-Mu’minuun: 71).

Termasuk diantara hikmah-hikmah Allah adalah Dia menjadikan ibadah itu beraneka ragam agar dapat diridhai dan diterima dengan baik, sekaligus menjadi pembersih orang-orang beriman. Terkadang, sebagian orang ridha dan mampu berpegang teguh dengan suatu bentuk ibadah tertentu, akan tetapi ia tidak menyukai dan menyia-nyiakan bentuk ibadah lainnya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan ibadah itu ada yang berkaitan dengan amalan badan, seperti shalat, ada yang berkaitan dengan harta yang dicintai, seperti zakat, ada yang berkaitan dengan keduanya sekaligus, seperti haji dan jihad, dan ada yang berkaitan dengan menahan diri dari syahwat dan keinginan, seperti puasa. Jika seorang hamba melaksanakan dan menyempurnakan ibadah-ibadah yang beraneka ragam ini sesuai anjuran syari’at, tanpa lalai dan benci, beramal hingga lelah, mengorbankan apa yang dicintainya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, dimana semua itu dilakukan karena ketaatan kepada Rabb-nya, menjalankan perintah-Nya, dan ridha dengan syari’at-Nya, maka itulah dalil atas kesempurnaan ibadah, ketundukan, kecintaan, dan pengagungan kepada Rabb-nya. Dan telah terrealisasikan dalam dirinya sifat ibadah kepada Pencipta, Pemilik, dan Pengatur alam semesta.

Jika perkara tadi telah jelas, maka sekarang kita akan membicarakan puasa secara khusus. Sesungguhnya puasa itu mempunyai hikmah-hikmah yang banyak, sehingga ia menjadi salah satu kewajiban sekaligus rukun islam.

Diantara hikmah puasa adalah ia merupakan ibadah kepada Allah di mana seorang hamba bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya dengan meninggalkan apa-apa yang disukai dan diingini oleh hawa nafsunya, baik berupa makanan, minuman, ataupun jima’ (Hubungan suami istri). Oleh sebab itu, tampaklah kejujuran iman, kesempurnaan ibadah, dan kekuatan cinta kepada Allah, sekaligus pengharapan terhadap apa yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mau meninggalkan apa yang ia cintai kecuali jika ia mencintai sesuatu yang lebih agung darinya. Tatkala seorang mukmin menyadari bahwa ridha Allah itu terdapat dalam puasa, maka ia meninggalkan syahwat yang ada pada dirinya meskipun sebenarnya ia menyukainya. Ia melakukan hal itu karena ia mendahulukan ridha Allah dibanding hawa nafsunya, sekaligus untuk mencari kelezatan dan ketenangan jiwa yang ia dapatkan ketika ia meninggalkan syahwatnya untuk Allah azza wa jalla. Oleh sebab itu, banyak diantara kaum muslimin yang sekiranya mereka dipukul dan ditahan agar mereka berbuka puasa satu hari saja dibulan Ramadhan tanpa ada alasan yang dibenarkan agama, niscaya mereka tetap tidak mau melakukannya. Ini adalah salah satu hikmah puasa yang teragung.

Hikmah puasa lainnya, ia merupakan sebab menuju taqwa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala:

يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 183).

Orang yang berpuasa diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi berbagai kemaksiatan. Rasullullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

منْ لَم يَدعْ قول الزورِ والعملَ به والجَهلَ فليس لله حاجةٌ في أنَّ يَدعَ طعامَه وشرابَه

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan kebodohan, perkataan dusta, dan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan kepada perbuatannya dalam meninggalkan makan dan minum.” (HR. Al-Bukhari)

Jika seseorang yang berpuasa ingin melakukan maksiat, maka ia akan teringat puasanya, lalu menahan diri dari maksiat tadi. Oleh karena itu, Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan orang yang berpuasa untuk berkata jika ada orang yang mencela atau menghinanya: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa,” sebagai peringatan untuk pencelanya bahwa orang yang berpuasa diperintahkan untuk menahan diri dari mencela dan menghina, dan untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sedang berpuasa. Oleh karena itu, ia tidak bisa membalas dengan celaan dan hinaan serupa.

Termasuk diantara hikmah puasa lainnya adalah terfocusnya hati untuk berdzikir dan berfikir. Karena kelalaian itu timbul dari mengkonsumsi segala keinginan, bahkan hal itu sering kali mengeraskan hati dan membutakan kebenaran. Oleh karena itu, Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan untuk mempersedikit makan dan minum.

Beliau sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَا مَلأ ابنُ آدمَ وِعَاءً شرّاً من بطنٍ، بحَسْبِ ابن آدمَ لُقيْماتٌ يُقمن صُلْبَه، فإِن كان لا مَحالَةَ فَثُلثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسِهِ

“Anak adam tidak pernah mengisi suatu bejana yang lebih jelek daripada perut. Cukuplah ia mengkonsumsi beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih, maka hendaklah ia menjadikan sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara.” (HR. Ahmad, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah.)

Disebutkan dalam Shahih muslim, dari Hanzhalah al-Usaidi, salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, ia berkata kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam, “Hanzhalah telah melakukan kemunafikan.” Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam lalu bertanya, “Mengapa demikian?” Dia menjawab, “Ya, Rasulullah, ketika kami bersamamu, engkau mengingatkan kami tentang Surga dan Neraka, hingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami. Namun jika kami pergi dari sisimu, kami bekerja untuk istri, anak, dan kebutuhan kami sehingga kami banyak lupa,… dan seterusnya.” Didalam hadits tersebut disebutkan: “Namun wahai Hanzhalah, sesaat demi sesaat.” Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.

Abu Sulaiman ad-Darani berkata: “Sesungguhnya jika diri berada dalam keadaan lapar dan haus, maka hati menjadi bersih dan lembut, sedangkan jika ia kenyang, maka hati menjadi buta.”

Hikmah lainnya, orang kaya menyadari seberapa besar nikmat kekayaan yang telah Allah curahkan. Allah telah memberikan nikmat makan, minum, dan jima’ pada saat banyak orang tidak mendapatkannya. Kemudian ia memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kemudahan yang diberikan. Dia juga mengingat saudaranya yang fakir dan terkadang melewati malam dalam keadaan lapar, lalu memberikan sedekah untuk menghentikan rasa laparnya dan menutupi auratnya. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, terlebih lagi disaat bulan Ramadhan, ketika Jibril menemui beliau untuk mengajarkan al-Qur-an.

Hikmah lainnya, puasa merupakan sarana untuk mengekang, menguasai dan mengendalikan jiwa. Sehingga pelakunya mampu untuk mengarahkan ke arah kebaikan dan kebahagiaan. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kejelekan, kecuali jiwa yang dirahmati Allah. Seandainya seseorang membiarkan kehendak jiwanya lepas begitu saja niscaya jiwanya tadi menjerumuskan dirinya kedalam hal-hal yang membinasakan. Namun, jika dia mampu menguasai jiwanya, maka dia akan mencapai derajat dan kedudukan yang tinggi.

Hikmah lainnya, puasa itu akan menghilangkan kesombongan jiwa pelakunya, sehingga dia menjadi orang yang tunduk kepada kebenaran dan bersikap lemah lembut kepada sesama mahluk. Sesungguhnya rasa kenyang dan jima’ itu menimbulkan rasa sombong terhadap sesama dan sikap menolak kebenaran. Sebab, ketika jiwa membutuhkan makan dan jima’, maka ia akan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, namun, setelah kebutuhannya terpenuhi, ia akan merasa bahwa dirinya telah menang, sehingga timbullah rasa senang yang tercela dan kesombongan yang semua itu bisa menyebabkan binasa. Orang yang terhindar dari dosa adalah yang dijaga oleh Allah subhanahu wata’ala.

Hikmah lainnya, rasa lapar dan dahaga akan menyebabkan menyempitnya pembuluh darah, sehingga jalan-jalan syaitan ditubuh manusia juga akan menyempit. Sebab, syaitan itu berjalan di tubuh anak Adam melalui pembulu darah mereka. Sebgaimana hadits shahih yang tercantum dalam shahihain. Oleh karena itu, was-was syaitan, syahwat, dan kemarahan menjadi redam dengan puasa.

Inilah yang menjadi dasar sabda Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam:

يا مَعْشَر الشباب مَن استطاع منكم الْبَاءةَ فلْيتزوجْ فإنَّه أغَضُّ للبَصر وأحْصَنُ لِلفَرْجِ، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ فإنه له وِجاءُ

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya itu lebihmenundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangispa yan belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya.” (Muttafaq ‘alaih)

Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menjadikan puasa sebagai perisai dari syahwat pernikahan dan peredam gejolaknya.

Hikmah lainnya, puasa itu mengandung berbagai faedah kesehatan yang dihasilkan dari pengurangan makanan, pengistirahatan alat-alat pencernaan untuk beberapa waktu tertentu, pengendapan ampas-ampas yang berbahaya bagi tubuh, dan selainnya.

Sungguh, betapa tinggi dan agungnya hikmah Allah serta begitu baik dn bermanfaat syari’at-Nya bagi para hamba.

Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang memahami agama-Mu, berikanlah kami pengetahuan tentang rahasia syari’at-Mu, serta perbaikilah urusan dunia dan agama kami. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat Yang Mahapenyayang di antara para penyayang.

Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, beserta seluruh keluarga dan para Shahabatnya.

Sumber:
1. http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17690.shtml

Disalin dari buku:
Majelis Bulan Ramadhan
Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin

By Radio Kita FM Cirebon

Radio Kita 94.3 FM Cirebon. SMS/WA 085210943943, Telpon On Air: (0231) 488281

Leave a Reply