Kisah Zaid bin Tsabit

Beliau adalah Abul A’war Said bin Zaid bin Amru bin Nufail al-Quraisyi Al-Adawi. Ayah beliau Zaid bin Amru bin Nufail adalah salah satu diantara manus

Read More